Oireachtas Joint and Select Committees

Tuesday, 18 June 2019

Joint Standing Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands

Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022: Plé

Dr. Treasa Kirk:

Tá sé sin anuas ar na gnáthcháilíochtaí a bhíonn ag teastáil uathu. Sin rud as an nua. Tá sé tábhachtach a rá freisin go bhfuil an B.Oid trí mheán na Gaeilge an chéad B.Oid trí mheán na Gaeilge atá sa tír, agus is rud stairiúil é sin. Mar chritéir fhágála den M.Oid, caithfidh siad C1 a bhaint amach. Sin dúshlán an-mhór freisin do na hinstitiúidí ardoideachas chun an C1 sin a bhaint amach. Tá an-chuid obair le déanamh ag na hinstitiúidí féin agus, dar ndóigh, ag na mic léinn atá ag tabhairt faoi na cúrsaí seo. Chomh maith leis sin, tá sé tábhachtach a lua freisin, maidir leis an M.Oid trí mheán na Gaeilge, go bhfuil sé sin ar fáil saor in aisce do na gnáthmhúinteoirí. I ndáiríre, is dúshlán é múinteoirí ón nGaeltacht a spreagadh chun tabhairt faoin gcúrsa seo de bharr go bhfuil an chritéir sa bhreis sin ag teastáil uathu. Sin dúshlán do na hinstitiúidí freisin.