Written answers

Wednesday, 6 April 2016

Department of Public Expenditure and Reform

Cuanta agus Céanna

Photo of Éamon Ó CuívÉamon Ó Cuív (Galway West, Fianna Fail)
Link to this: Individually | In context | Oireachtas source

193. To ask the Minister for Public Expenditure and Reform an raibh cruinniú aige le hionadaithe ó phobal Inis Meáin maidir le forbairt na céibhe ar an oileán sin; cén áit a raibh an cruinniú sin; cén dáta a bhí an cruinniú ann; ar tógadh miontuairiscí den chruinniú; an bhfuil sé sásta miontuairiscí an chruinnithe a chur ar fáil; céard a dúirt sé leis an toscaireacht mar aisfhreagra ar an méid a d’inis an toscaireacht dó; cé na cinntí atá déanta ag éirí as an gcruinniú; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. [5405/16]

Photo of Brendan HowlinBrendan Howlin (Minister, Department of Public Expenditure and Reform; Wexford, Labour)
Link to this: Individually | In context | Oireachtas source

Bhí cruinniú agam ar 20 Eanáir 2016 sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe le hionadaithe ó phobal Inis Meáin maidir le forbairt na céibhe ar an oileán sin. Níor tógadh miontuairiscí den chruinniú ach, mar atá a fhios agat is cúram do Chomhairle Contae na Gaillimhe Céibh an Chalaidh Mhóir ar Inis Meáin agus tá an Chomhairle freagrach as forbairt agus cothabháil na cé sin.

Comments

No comments

Log in or join to post a public comment.