Written answers

Tuesday, 14 December 2010

Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs

Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge

10:00 am

Photo of Brian O'SheaBrian O'Shea (Waterford, Labour)
Link to this: Individually | In context

Question 45: To ask the Aire Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta cathain a beidh an dréacht deiridh den Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge ag dul os comhair an Rialtais le haghaidh cinnidh; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. [46056/10]

Photo of Pat CareyPat Carey (Minister, Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs; Dublin North West, Fianna Fail)
Link to this: Individually | In context

Rinne an Rialtas an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge a fhaomhadh ag a gcruinniú ar 30 Samhain 2010. Tá sé i gceist an cháipéis chríochnúil a fhoilsiú go luath agus beidh tuilleadh eolais ar fáil ansin maidir leis na céimeanna atá le glacadh chun an Straitéis a chur i bhfeidhm.

Comments

No comments

Log in or join to post a public comment.