Written answers

Wednesday, 29 April 2009

Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs

An Teanga Ghaeilge

9:00 pm

Photo of Brian O'SheaBrian O'Shea (Waterford, Labour)
Link to this: Individually | In context

Question 98: To ask the Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta an bhfoilseofar an Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge agus an Plean Gníomhaíochta don Ghaeilge sa Ghaeltacht roimh Shos Samhraidh na Dála; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. [16723/09]

Photo of Éamon Ó CuívÉamon Ó Cuív (Minister, Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs; Galway West, Fianna Fail)
Link to this: Individually | In context

Tá dréacht den Straitéis 20 bliain don Ghaeilge faighte agam agus tá sé á mheas faoi láthair ag mo Roinn fein agus ag Ranna Stát eile a mbeidh sé de fhreagracht orthu í a chur i bhfeidhm. Beidh an Straitéis agus an Plean don Ghaeilge sa Ghaeltacht le plé ag an gCoiste Rialtais don Ghaeilge agus don Ghaeltacht sula gcuirfear os comhair an Rialtais iad. Táthar ag súil leis go nglacfar na céimeanna cuí chuige sin go luath.

Comments

No comments

Log in or join to post a public comment.