Seanad debates

Thursday, 10 September 2020

Resignation of Minister and Assignment of Department

 

10:30 am

Photo of Mark DalyMark Daly (Fianna Fail)
Link to this: Individually | In context | Oireachtas source

I must inform the House that letters dated 24 August and 2 September 2020 have been received from the Secretary to the Government regarding the resignation of a member of the Government and the assignment of the Department of Agriculture, Food and the Marine to a Minister. The correspondence will be published in the Official Report and the Journal of the Proceedings of the Seanad. The first correspondence is as follows:

Roinn an Taoisigh

Department of the Taoiseach

24 Lúnasa, 2020

Cléireach an tSeanaid

Tá orm a chur in iúl duit (1) gur thairg Dara Mac Giolla Laoire,T.D., a éirí as oifig mar chomhalta den Rialtas don Taoiseach ar 21 Lúnasa, 2020, agus gur ghlac an tUachtarán, ar chomhairle an Taoisigh, leis ar an lá chéanna;

(2) go ndearna an Taoiseach, 21 Lúnasa 2020, i bhfeidhmiú na gcumhachtaí a thugtar dó le fo-alt (1) d'alt 4 den Acht Airí agus Rúnaithe (Leasú) 1946, an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara a shannadh dó fhéin. Rúnaí Cúnta an Rialtas

The second correspondence is as follows:

Roinn an Taoisigh

Department of the Taoiseach

2 Meán Fómhair, 2020

Cléireach an tSeanaid

Tá orm a chur in iúl duit go bhfuil (1) an tUachtarán, ag gníomhú dó ar ainmniú an Taoisigh, le comhaontú Dháil Éireann roimh ré, inniu tar éis Cathal Mac Conall Óg, comhalta de Dháil Éireann, a cheapadh mar chomhalta den Rialtas, de bhun Airteagal 13.1.2° den Bhunreacht; agus

(2) an Taoiseach, i bhfeidhmiú na cumhachta a thugtar dó le fo-alt (1) d'alt 4 den Acht Airí agus Rúnaithe (Leasú) 1946, inniu tar éis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara a shannadh do Cathal Mac Conall Óg. Ard-Rúnaí an Rialtais