Seanad debates

Wednesday, 28 May 2014

11:30 am

Photo of Paddy BurkePaddy Burke (Cathaoirleach of Seanad; Fine Gael)
Link to this: Individually | In context | Oireachtas source

I have notice from Senator Trevor Ó Clochartaigh that, on the motion for the Adjournment of the House today, he proposes to raise the following matter:


Go ndeimhneodh an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil nach mbronnfar aon cheadúnas cladaigh bainte feamainne do Chontaetha Gaillimh, Maigh Eo nó An Chláir gan plé cuimsitheach a dhéanamh le bainteoirí feamainne agus úsáideoirí cladaigh sna ceantair sin maidir leis an slí is fearr lena gcuid cearta agus leasa a thógáil san áireamh i pé socrú a dhéanfar.
I regard the matter raised by the Senator Ó Clochartaigh as suitable for discussion on the Adjournment and it will be taken at the conclusion of business.