Dáil debates

Thursday, 25 February 2021

An Bille um an Seachtú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Cearta Geilleagracha, Comhdhaonnacha agus Cultúir), 2018: An Dara Céim (Atógáil) [Comhaltaí Príobháideacha] - Thirty-seventh Amendment of the Constitution (Economic, Social and Cultural Rights) Bill 2018: Second Stage (Resumed) [Private Members]

 

Thairg an Teachta Thomas Pringle an tairiscint seo ar an Céadaoin, 27 Eanair 2021:

The following motion was moved by Deputy Thomas Pringle on Wednesday, 27 January 2021:

Atógadh an díospóireacht ar leasú a 1: Debate resumed on amendment No. 1:

- (Minister of State at the Department of Foreign Affairs, Deputy Colm Brophy).

4:30 pm

Photo of Seán Ó FearghaílSeán Ó Fearghaíl (Ceann Comhairle; Kildare South, Ceann Comhairle)
Link to this: Individually | In context | Oireachtas source

I must now deal with a postponed division relating to amendment No. 1 to the Second Reading motion on the Thirty-Seventh Amendment of the Constitution (Economic, Social And Cultural Rights) Bill 2018. On Wednesday, 27 January, 2021, on the question “That the amendment be made” a division was claimed and in accordance with Standing Order 80(2), that division must be taken now.

Cuireadh an leasú.

Amendment put:

The Dáil divided: Tá, 86; Níl, 58; Staon, 0.


Tellers: Tá, Deputies Brendan Griffin and Jack Chambers; Níl, Deputies Catherine Connolly and Thomas Pringle.

Cathal Berry, Colm Brophy, James Browne, Richard Bruton, Colm Burke, Peter Burke, Mary Butler, Thomas Byrne, Jackie Cahill, Dara Calleary, Seán Canney, Ciarán Cannon, Joe Carey, Jennifer Carroll MacNeill, Jack Chambers, Michael Collins, Niall Collins, Patrick Costello, Simon Coveney, Barry Cowen, Michael Creed, Cathal Crowe, Cormac Devlin, Alan Dillon, Stephen Donnelly, Francis Noel Duffy, Bernard Durkan, Damien English, Alan Farrell, Frank Feighan, Peter Fitzpatrick, Joe Flaherty, Charles Flanagan, Seán Fleming, Norma Foley, Noel Grealish, Brendan Griffin, Simon Harris, Seán Haughey, Martin Heydon, Emer Higgins, Neasa Hourigan, Heather Humphreys, Paul Kehoe, John Lahart, James Lawless, Brian Leddin, Michael Lowry, Josepha Madigan, Catherine Martin, Steven Matthews, Paul McAuliffe, Helen McEntee, Michael McGrath, John McGuinness, Aindrias Moynihan, Michael Moynihan, Jennifer Murnane O'Connor, Eoghan Murphy, Verona Murphy, Hildegarde Naughton, Malcolm Noonan, Darragh O'Brien, Joe O'Brien, Jim O'Callaghan, James O'Connor, Willie O'Dea, Kieran O'Donnell, Patrick O'Donovan, Fergus O'Dowd, Roderic O'Gorman, Christopher O'Sullivan, Pádraig O'Sullivan, Marc Ó Cathasaigh, Éamon Ó Cuív, Anne Rabbitte, Neale Richmond, Michael Ring, Eamon Ryan, Matt Shanahan, Brendan Smith, Niamh Smyth, Ossian Smyth, David Stanton, Robert Troy, Leo Varadkar.

Níl

Chris Andrews, Mick Barry, Richard Boyd Barrett, John Brady, Pat Buckley, Holly Cairns, Matt Carthy, Sorca Clarke, Joan Collins, Catherine Connolly, Rose Conway-Walsh, Réada Cronin, Seán Crowe, David Cullinane, Pearse Doherty, Paul Donnelly, Dessie Ellis, Mairead Farrell, Michael Fitzmaurice, Gary Gannon, Thomas Gould, Johnny Guirke, Brendan Howlin, Alan Kelly, Gino Kenny, Martin Kenny, Claire Kerrane, Pádraig Mac Lochlainn, Mary Lou McDonald, Mattie McGrath, Denise Mitchell, Imelda Munster, Catherine Murphy, Paul Murphy, Johnny Mythen, Gerald Nash, Carol Nolan, Cian O'Callaghan, Richard O'Donoghue, Louise O'Reilly, Darren O'Rourke, Eoin Ó Broin, Donnchadh Ó Laoghaire, Ruairi Ó Murchú, Aodhán Ó Ríordáin, Aengus Ó Snodaigh, Thomas Pringle, Maurice Quinlivan, Patricia Ryan, Seán Sherlock, Róisín Shortall, Bríd Smith, Duncan Smith, Brian Stanley, Peadar Tóibín, Pauline Tully, Mark Ward, Jennifer Whitmore.

Amendment declared carried.

Faisnéiseadh go rabhthas tar éis glacadh leis an leasú.

Aontaíodh an tairiscint mar a leasaíodh. Motion, as amended, agreed to.