Dáil debates

Thursday, 18 November 2010

Straitéis 20 Bliain Don Ghaeilge: Ráitis

 

3:00 pm

Photo of Mattie McGrathMattie McGrath (Tipperary South, Independent)

Cuirim fáilte roimh an tuairisc seo agus tá sé tábhachtach go bhfuil an díospóireacht seo againn inniu. Tá ról na straitéise fíor-tabhachtach don teanga, d'ár féiniúlacht agus d'ár gcultúr. I welcome the strategy and it is timely that we have the debate. The Irish language is an important element of our heritage and culture. It is unique to our nation. Tá na moltaí ar fad sa straitéis an-tábhachtach, ach tá suim fé leith agam sna moltaí a bhaineann le hoideachas trí mheán na Gaeilge. Bunaíodh bord speisialta chun acmhainní agus tacaíocht a thabhairt d'oideachas den chineál sin. I am particularly pleased with the establishment of a statutory body to provide resources and support for the Irish media and education sector. Ba mhaith liom comhghairdeas a ghabháil leis na Gaelscoileanna agus na naíonraí i dTiobrad Árann theas as an obair atá déanta acu chun an Ghaeilge a chur chun cinn. Tá neart obair chrua déanta acu ar sin. That there will be statutory supports to help them will be well-received.

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil don Tánaiste agus don iar Aire, an Teachta Batt O'Keeffe, as suíomh a chur ar fáil do Gaelscoil Chluain Meala. Tá an suíomh sin á lorg acu le 10 nó 11 bliain anuas agus tá áthas ar ghach éinne go bhfuil sé ceannaithe faoi deireadh. Táimid ag súil go mór go mbeidh an scoil nua ann do na daltaí. They will have the school and premises they need. I thank the officials, the Tánaiste and everyone associated with it.

Comments

No comments

Log in or join to post a public comment.