Oireachtas Joint and Select Committees

Tuesday, 18 June 2019

Joint Standing Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands

Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022: Plé

Dr. Harold Hislop:

Is féidir, cinnte. Tabharfaimid na figiúirí seo do na baill agus déanfaimid nóta go bhfuil sé sin ar fáil le tabhairt dóibh. Tá na scoileanna sin i gContae Mhaigh Eo, i gContae na Gaillimhe, i gContae na Mí agus i gContae Dhún na nGall. An bhfuil an coiste ag iarraidh go rachainn tríd an liosta ag an bpointe seo?