Oireachtas Joint and Select Committees

Tuesday, 26 February 2019

Joint Standing Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands

Seirbhísí trí Ghaeilge (Atógáil): Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

Photo of Catherine ConnollyCatherine Connolly (Galway West, Independent)
Link to this: Individually | In context | Oireachtas source

Tá dhá cheist agam agus ansin beimid críochnaithe. Tá athbhreithnithe ar siúl go leanúnach. Cá bhfuil muid sa phróiseas sin? Ag dul ar ais go dtí cúrsaí oiliúna - ranganna Gaeilge agus daoine a mhealladh - níl muid anseo chun daoine a náiriú. Tá sé sin ráite. Táimid anseo chun obair as lámh a chéile. Fáiltím go bhfuil na hionadaithe ón FSS os ár gcomhair ach is é an sprioc atá againn ná gan an Ghaeilge a imeallú agus í a chur i lár an aonaigh. Cad atá á dhéanamh ag an fheidhmeannacht shláinte chun daoine a mhealladh chun an Ghaeilge a úsáid? Cén sórt éilimh atá ar ranganna? Cé mhéad duine atá ag freastal ar ranganna? Cad atá á chur ar fáil ag an gcóras do na daoine sin taobh amuigh de chúrsaí earcaíochta?