Oireachtas Joint and Select Committees

Tuesday, 26 February 2019

Joint Standing Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands

Seirbhísí trí Ghaeilge (Atógáil): Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

4:00 pm

Mr. Cuimín Mac Aodha Bhuí:

De bharr na ngearrthacha siar airgid tar éis 2010, cuireadh deireadh leis na ranganna ar feadh roinnt mhaith blianta. Táimid ag beartú tosú arís. Beidh ranganna ar fáil i gceantair éagsúla ar fud an Stáit. Beidh siad dírithe ar an teanga a bheadh ag teastáil ó dhaoine chun stair othair a thógáil san ospidéal, mar shampla. Tá rudaí bunúsacha mar sin an-tábhachtach. Bhíodh ranganna forleathan nuair a bhí an t-airgead breá fairsing. Bhí cúrsaí éagsúla-----

Comments

No comments

Log in or join to post a public comment.