Oireachtas Joint and Select Committees

Thursday, 9 October 2014

AN COISTE UM CHUNTAIS PHOIBLÍ COMMITTEE OF PUBLIC ACCOUNTS

Déardaoin, 9 Deireadh Fómhair 2014. Thursday, 9 October 2014.

The Committee met at 10:00

MEMBERS PRESENT:

Deputy Paul J. Connaughton, Deputy Kieran O'Donnell, Deputy Joe Costello, Deputy Shane Ross. Deputy John Deasy,

DEPUTY JOHN MCGUINNESS IN THE CHAIR.

Mr. Seamus McCarthy (An tArd Reachtaire Cuntas agus Ciste) called and examined.