Oireachtas Joint and Select Committees

Thursday, 30 January 2014

AN COISTE UM CHUNTAIS PHOIBLÍ COMMITTEE OF PUBLIC ACCOUNTS

Déardaoin, 30 Eanáir 2014. Thursday, 30 January 2014.

The Committee met at 10:00

MEMBERS PRESENT:

Deputy Áine Collins, Deputy Mary Lou McDonald, Deputy Paul J. Connaughton, Deputy Eoghan Murphy, Deputy John Deasy, Deputy Gerald Nash, Deputy Robert Dowds, Deputy Derek Nolan, Deputy Sean Fleming, Deputy Kieran O'Donnell, Deputy Simon Harris, Deputy Shane Ross.

DEPUTY JOHN MCGUINNESS IN THE CHAIR.

Mr. Seamus McCarthy(An tArd Reachtaire Cuntas agus Ciste)called and examined.