Written answers

Thursday, 17 December 2020

Department of Education and Skills

Scéim na nOibreacha Samhraidh

Photo of Éamon Ó CuívÉamon Ó Cuív (Galway West, Fianna Fail)
Link to this: Individually | In context | Oireachtas source

389. To ask the Minister for Education and Skills an bhfuil aon deontas nó cúnamh ar fáil ón a Roinn le láthair súgartha riachtanach a fhorbairt ag scoil (sonraí tugtha), go mór do na scoláirí atá faoi mhíchumas, is scoil a bhfuil leathnú mór agus feabhas á chur uirthi; and if she will make a statement on the matter. [44361/20]

Norma Foley (Kerry, Fianna Fail)
Link to this: Individually | In context | Oireachtas source

Is mian liom a chur in iúl don Teachta go bhfuil an Scéim Oibreacha Samhraidh deartha chun ligean do scoileanna, ar bhonn maoinithe cineachta, oibreacha feabhsúcháin agus athchóirithe riachtanacha a dhéanamh a dhéanfaidh uasghrádú ar áiseanna scoile atá ann cheana lena n-áirítear áiteanna súgartha. Tá sé de chead chomh maith ag scoileanna a ndeontas mionoibreacha a úsáid chun obair fhorbartha a dhéanamh ar a gcuid áiseanna clós súgartha. Tá saoirse ag an scoil i dtrácht iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú don tionscadal seo faoin Scéim thuas an chéad uair eile a osclófar í d’iarratais.

Comments

No comments

Log in or join to post a public comment.