Written answers

Tuesday, 29 November 2016

Department of Education and Skills

Riachtanais Speisialta Oideachais

Photo of Carol NolanCarol Nolan (Offaly, Sinn Fein)
Link to this: Individually | In context | Oireachtas source

212. To ask the Minister for Education and Skills an dtabharfaidh sé soiléiriú maidir le cén uair a chuirfidh an Roinn maoiniú breise ar fáil chun áiseanna agus seomraí breise a sholáthar do scoil Tí Nan Dooley ar an gCeathrú Rua, Co. na Gaillimhe, ionas gur féidir leo an curaclam iomlán a sholáthar do na daltaí ansin; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. [37326/16]

Photo of Richard BrutonRichard Bruton (Dublin Bay North, Fine Gael)
Link to this: Individually | In context | Oireachtas source

Is féidir liom a dheimhniú gur chuir an scoil a ndearna an Teachta Dála tagairt di iarratas ar chóiríocht bhreise faoi bhráid mo Roinne. Ta soiléiriú  maidir leis an iarratas iarrtha ag mo Roinn ar an scoil. Nuair atá an t-eolas seo faighte againn déanfar an t-iarratas a bhreithniú tuilleadh agus cuirfear cinneadh in iúl don scoil.

Comments

No comments

Log in or join to post a public comment.