Written answers

Tuesday, 9 December 2014

Department of Foreign Affairs and Trade

An Fhoireann Rannach

Photo of Éamon Ó CuívÉamon Ó Cuív (Galway West, Fianna Fail)
Link to this: Individually | In context | Oireachtas source

366. To ask the Minister for Foreign Affairs and Trade cén líon daoine atá ag obair ina Roinn faoi láthair atá inniúil ar a chuid nó a cuid oibre a dhéanamh trí Ghaeilge; cén céatadán den fhoireann atá i gceist; comparáid a dhéanamh idir na figiúirí sin agus na figiúirí céanna in 2004, 1994, 1984 agus 1974. [47287/14]

Photo of Charles FlanaganCharles Flanagan (Laois-Offaly, Fine Gael)
Link to this: Individually | In context | Oireachtas source

Tacaíonn mo Roinn leis na céimeanna a d’fhaobh an Rialtas chun tacú le h-inniúlacht na Gaeilge sa státseirbhís, agus tá sí tiomanta do sheirbhísí trí Ghaeilge a sholáthar agus freagraí a thabhairt ar comhfhreagairt trí Ghaeilge nuair atá sé de dhíth. Cuireadh iniúchadh scileanna i gcrích i 2012 a thaispeáin go bhfuil scileanna Gaeilge ar chaighdeán líofa nó ardleibhéal ag 55 oifigeach i mo Roinn, agus dhearbhaigh 160 oifigeach eile go bhfuil scileanna Gaeilge acu ar chaighdeán idirmheánach; is é seo timpeall ar 20% den fhoireann bhuan ag ceanncheathrú na Roinne.

Cuirtear ranganna Gaeilge ar fáil go rialta go h-inmheánach i mo Roinn agus, ó 2010 go 2014, chláraigh 200 oifigeach chun freastal ar na ranganna seo. Spreagtar oifigigh na Roinne chun a scileanna Gaeilge a fhorbairt ina n-am féin agus tá mo Roinn sásta chun tacú le agus maoiniú a thabhairt do na h-iarrachtaí seo.

Níl figiúirí comparáide ar fáil.

Comments

No comments

Log in or join to post a public comment.