Written answers

Tuesday, 9 December 2014

Department of Communications, Energy and Natural Resources

An Fhoireann Rannach

Photo of Éamon Ó CuívÉamon Ó Cuív (Galway West, Fianna Fail)
Link to this: Individually | In context | Oireachtas source

466. To ask the Minister for Communications, Energy and Natural Resources cén líon daoine atá ag obair ina Roinn faoi láthair atá inniúil ar a chuid nó a cuid oibre a dhéanamh trí Ghaeilge; cén céatadán den fhoireann atá i gceist; comparáid a dhéanamh idir na figiúirí sin agus na figiúirí céanna in 2004, 1994, 1984 agus 1974. [47282/14]

Photo of Alex WhiteAlex White (Dublin South, Labour)
Link to this: Individually | In context | Oireachtas source

Is féidir liom a dheimhniú go bhfuil sé tugtha le fios ag 13 ball foirne i mo Roinn go bhfuil scileanna Gaeilge acu. Is ionann sin agus 5% de líon iomlán na foirne. Ní féidir liom figiúirí a thabhairt do na blianta sular cruthaíodh an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha sa bhliain 2007.

Comments

No comments

Log in or join to post a public comment.