Written answers

Wednesday, 16 October 2013

Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht

Plean Teanga

Photo of Éamon Ó CuívÉamon Ó Cuív (Galway West, Fianna Fail)
Link to this: Individually | In context | Oireachtas source

60. To ask the Minister for Arts, Heritage and the Gaeltacht cé mhéad plean teanga a aontaíodh gach bliain ó tháinig an tAcht Teanga i bhfeidhm; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. [43697/13]

Photo of Dinny McGinleyDinny McGinley (Donegal South West, Fine Gael)
Link to this: Individually | In context | Oireachtas source

Tá an t-eolas atá iarrtha ag an Teachta sa tábla thíos.

BliainLíon céad scéimeanna daingnitheLíon dara scéimeanna daingnitheLíon tríú scéimeanna daingnithe
20041--
200522--
200618--
200729--
200815--
2009148-
2010610-
201101-
201236-
2013 (go dáta)481
Iomlán112331

Ní miste a nótáil go gcuimsíonn na scéimeanna seo beagnach 200 comhlacht poiblí a mbíonn teagmháil rialta ag an mórchuid acu seo leis an bpobal i gcoitinne. Is fiú a nótáil fosta go bhfuil 122 dréachtscéim teanga á n-ullmhú ag comhlachtaí poiblí agus go bhfuil plé gníomhach ar siúl ag oifigigh mo Roinne le roinnt mhaith de na comhlachtaí sin. Tá mé dóchasach go mbeidh toradh dearfach ar an bplé sin agus go mbeidh tuilleadh scéimeanna á ndaingniú go luath dá bharr.

Tá sonraí maidir leis na scéimeanna uilig atá daingnithe go dáta ar fáil ar shuíomh gréasáin Oifig an Choimisinéara Teanga, www.coimisineir.ie .

Comments

No comments

Log in or join to post a public comment.