Dáil debates

Thursday, 21 October 2021

An Bille um an gCúigiú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Uisce faoi Úinéireacht Phoiblí) (Uimh. 2) 2016: Tarchur chuig Roghchoiste [Comhaltaí Príobháideacha] - Thirty-fifth Amendment of the Constitution (Water in Public Ownership) (No. 2) Bill 2016: Referral to Select Committee [Private Members]

 

1:10 pm

Photo of Joan CollinsJoan Collins (Dublin South Central, Independents 4 Change)
Link to this: Individually | In context | Oireachtas source

Tairgim:

Go gcuirfear an Bille faoi bhráid an Roghchoiste um Thithíocht, Rialtas Áitiúil agus Oidhreacht de réir Bhuan-Ordú 180.

I move:

That the Bill be referred to the Select Committee on Housing, Local Government and Heritage pursuant to Standing Order 180.

Cuireadh agus aontaíodh an cheist.

Question put and agreed to.

Sitting suspended at 1.12 p.m. and resumed at 1.52 p.m.