Dáil debates

Wednesday, 18 December 2019

Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019: Ordú don Dara Céim - Official Languages (Amendment) Bill 2019: Order for Second Stage

 

Bille dá ngairtear Acht do leasú agus do leathnú Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003; do leasú Acht na nGiúiréithe, 1976; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

9:30 am

Photo of Seán KyneSeán Kyne (Galway West, Fine Gael)
Link to this: Individually | In context | Oireachtas source

Tairgim: "Go dtógfar an Dara Céim anois."

Cuireadh agus aontaíodh an cheist.