Dáil debates

Wednesday, 21 March 2018

An Bille um an Séú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht 2018: An Dara Céim (Atógáil) - Thirty-sixth Amendment of the Constitution Bill 2018: Second Stage (Resumed)

 

12:55 pm

Photo of Seán Ó FearghaílSeán Ó Fearghaíl (Ceann Comhairle; Kildare South, Ceann Comhairle)
Link to this: Individually | In context | Oireachtas source

Rinneadh vótáil a lorg Dé Máirt seo caite, 20 Márta 2018, ar an gceist go ndéanfaí an Bille um an Séú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht 2018 a léamh an Dara hUair. De réir Bhuan-Ordaithe 70(2), ní foláir an vótáil sin a thógáil anois.

A division was challenged on Tuesday, 20 March, on the question, "That the Thirty-sixth Amendment of the Constitution Bill 2018 be read a Second Time." In accordance with Standing Order 70(2), that division must be taken now.

Cuireadh an cheist arís: "Go léifear an Bille an Dara hUair anois."

Question again put: "That the Bill be now read a Second Time."

The Dáil divided: Tá, 110; Níl, 32; Staon, 0.


Tellers: Tá, Deputies Joe McHugh and David Stanton; Níl, Deputies Mattie McGrath and Danny Healy-Rae.

Maria Bailey, Mick Barry, Richard Boyd Barrett, John Brady, John Brassil, Pat Breen, Colm Brophy, Tommy Broughan, James Browne, Richard Bruton, Pat Buckley, Peter Burke, Joan Burton, Catherine Byrne, Thomas Byrne, Dara Calleary, Joe Carey, Lisa Chambers, Joan Collins, Niall Collins, Catherine Connolly, Ruth Coppinger, Marcella Corcoran Kennedy, Barry Cowen, Michael Creed, Seán Crowe, David Cullinane, Michael D'Arcy, Clare Daly, Jim Daly, John Deasy, Pat Deering, Pearse Doherty, Stephen Donnelly, Paschal Donohoe, Timmy Dooley, Andrew Doyle, Bernard Durkan, Damien English, Alan Farrell, Martin Ferris, Frances Fitzgerald, Charles Flanagan, Simon Harris, Michael Harty, Séamus Healy, Martin Heydon, Brendan Howlin, Heather Humphreys, Paul Kehoe, Alan Kelly, Gino Kenny, Martin Kenny, Seán Kyne, John Lahart, James Lawless, Josepha Madigan, Catherine Martin, Micheál Martin, Mary Lou McDonald, Helen McEntee, Finian McGrath, Michael McGrath, Joe McHugh, Tony McLoughlin, Mary Mitchell O'Connor, Denise Mitchell, Michael Moynihan, Imelda Munster, Catherine Murphy, Eoghan Murphy, Paul Murphy, Denis Naughten, Hildegarde Naughton, Tom Neville, Michael Noonan, Darragh O'Brien, Jonathan O'Brien, Jim O'Callaghan, Kate O'Connell, Willie O'Dea, Fergus O'Dowd, Fiona O'Loughlin, Louise O'Reilly, Jan O'Sullivan, Maureen O'Sullivan, Eoin Ó Broin, Caoimhghín Ó Caoláin, Donnchadh Ó Laoghaire, Aengus Ó Snodaigh, Willie Penrose, John Paul Phelan, Thomas Pringle, Maurice Quinlivan, Anne Rabbitte, Michael Ring, Noel Rock, Shane Ross, Brendan Ryan, Eamon Ryan, Seán Sherlock, Róisín Shortall, Bríd Smith, Brian Stanley, David Stanton, Peadar Tóibín, Robert Troy, Leo Varadkar, Mick Wallace, Katherine Zappone.

Níl

Bobby Aylward, Seán Barrett, Declan Breathnach, Mary Butler, Jackie Cahill, Seán Canney, Pat Casey, Shane Cassells, Jack Chambers, Michael Collins, John Curran, Michael Fitzmaurice, Peter Fitzpatrick, Pat Gallagher, Noel Grealish, Seán Haughey, Danny Healy-Rae, Michael Healy-Rae, Michael Lowry, Marc MacSharry, Mattie McGrath, John McGuinness, Aindrias Moynihan, Margaret Murphy O'Mahony, Eugene Murphy, Carol Nolan, Kevin O'Keeffe, Frank O'Rourke, Éamon Ó Cuív, Eamon Scanlon, Brendan Smith, Niamh Smyth.

Question declared carried.

Faisnéiseadh go rabhthas tar éis glacadh leis an gceist.

Note that in relation to the above division, Deputy Gerry Adams inadvertently voted in Deputy Peadar Tóibín's seat.