Dáil debates

Friday, 9 March 2018

An Bille um an Séú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht 2018: Ordú don Dara Céim - Thirty-sixth Amendment of the Constitution Bill 2018: Order for Second Stage

 

Bille dá ngairtear Acht chun an Bunreacht a leasú. Bill entitled an Act to amend the Constitution.

10:30 am

Photo of Simon HarrisSimon Harris (Wicklow, Fine Gael)
Link to this: Individually | In context | Oireachtas source

Tairgim: "Go dtógfar an Dara Céim anois."

I move: "That Second Stage be taken now."

Cuireadh agus aontaíodh an cheist. Question put and agreed to.