Dáil debates

Thursday, 6 April 2017

An Bille um an gCúigiú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Colscaradh) 2016: Tarchur chuig Roghchoiste - Thirty-Fifth Amendment to the Constitution (Divorce) Bill 2016: Referral to Select Committee

 

3:40 pm

Photo of Josepha MadiganJosepha Madigan (Dublin Rathdown, Fine Gael)
Link to this: Individually | In context | Oireachtas source

Tairgim:

Go gcuirfear an Bille faoi bhráid an Roghfhochoiste um Dhlí agus Ceart agus Comhionannas de réir Bunordú 84A(3)(a) agus 141.

I move:

That the Bill be referred to the Select Committee on Justice and Equality pursuant to Standing Orders 84A(3)(a) and 141.

Cuireadh agus aontaíodh an cheist.

Question put and agreed to.