Dáil debates

Thursday, 1 December 2016

An Bille um an gCúigiú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Neodracht) 2016: An Dara Céim (Atógáil) [Comhaltaí Príobháideacha] - Thirty-Fifth Amendment of the Constitution (Neutrality) Bill 2016: Second Stage (Resumed) [Private Members]

 

1:30 pm

Photo of Seán Ó FearghaílSeán Ó Fearghaíl (Ceann Comhairle; Kildare South, Ceann Comhairle)
Link to this: Individually | In context | Oireachtas source

Rinneadh vótáil a lorg Déardaoin seo caite, an 24 Samhain 2016, ar an gceist go ndéanfaí an Bille um an gCúigiú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Neodracht) 2016 a léamh an Dara hUair. De réir Bhuan-Ordaithe 70(2), ní foláir an vótáil sin a thógáil anois.

A division was challenged last Thursday, 24 November 2016, on the question that the Thirty-Fifth Amendment of the Constitution (Neutrality) Bill 2016 be read a Second Time. In accordance with Standing Order 70(2), that division must be taken now.

Atairgeadh an cheist: Go léifear an Bille an Dara hUair anois. Question again proposed: "That the Bill be now read a Second Time."

Atógadh an díospóireacht ar leasú a 1: Debate resumed on amendment No. 1:

-(Minister of State at the Department of Defence)

Cuireadh leasú Uimh: 1

Amendment put:

The Dáil divided: Tá, 52; Staon, 38; Níl, 39.


Tellers: Tá, Deputies Regina Doherty and Tony McLoughlin; Níl, Deputies Aengus Ó Snodaigh and Denise Mitchell.

Maria Bailey, Seán Barrett, Pat Breen, Colm Brophy, Richard Bruton, Peter Burke, Catherine Byrne, Seán Canney, Joe Carey, Michael Collins, Marcella Corcoran Kennedy, Simon Coveney, Michael D'Arcy, Jim Daly, John Deasy, Pat Deering, Regina Doherty, Paschal Donohoe, Andrew Doyle, Bernard Durkan, Damien English, Alan Farrell, Frances Fitzgerald, Peter Fitzpatrick, Brendan Griffin, Simon Harris, Martin Heydon, Heather Humphreys, Paul Kehoe, Seán Kyne, Helen McEntee, Finian McGrath, Tony McLoughlin, Josepha Madigan, Mary Mitchell O'Connor, Kevin Moran, Dara Murphy, Eoghan Murphy, Denis Naughten, Hildegarde Naughton, Tom Neville, Michael Noonan, Kate O'Connell, Patrick O'Donovan, Fergus O'Dowd, John Paul Phelan, Michael Ring, Noel Rock, Shane Ross, David Stanton, Leo Varadkar, Katherine Zappone.

Níl

John Brady, Tommy Broughan, Pat Buckley, Joan Burton, Joan Collins, Catherine Connolly, Ruth Coppinger, Seán Crowe, David Cullinane, Clare Daly, Pearse Doherty, Dessie Ellis, Martin Ferris, Michael Fitzmaurice, Séamus Healy, Alan Kelly, Martin Kenny, Mary Lou McDonald, Catherine Martin, Denise Mitchell, Imelda Munster, Catherine Murphy, Paul Murphy, Carol Nolan, Eoin Ó Broin, Donnchadh Ó Laoghaire, Aengus Ó Snodaigh, Jonathan O'Brien, Louise O'Reilly, Jan O'Sullivan, Willie Penrose, Thomas Pringle, Brendan Ryan, Eamon Ryan, Seán Sherlock, Róisín Shortall, Brian Stanley, Peadar Tóibín, Mick Wallace.

Staon

Maria Bailey, Seán Barrett, Pat Breen, Colm Brophy, Richard Bruton, Peter Burke, Catherine Byrne, Seán Canney, Joe Carey, Michael Collins, Marcella Corcoran Kennedy, Simon Coveney, Michael D'Arcy, Jim Daly, John Deasy, Pat Deering, Regina Doherty, Paschal Donohoe, Andrew Doyle, Bernard Durkan, Damien English, Alan Farrell, Frances Fitzgerald, Peter Fitzpatrick, Brendan Griffin, Simon Harris, Martin Heydon, Heather Humphreys, Paul Kehoe, Seán Kyne, Helen McEntee, Finian McGrath, Tony McLoughlin, Josepha Madigan, Mary Mitchell O'Connor, Kevin Moran, Dara Murphy, Eoghan Murphy.

Amendment declared carried.

Faisnéiseadh go rabhthas tar éis glacadh leis an leasú.

Cuireadh an cheist: "Go rithfear an rún mar a leasaíodh."

Question put: "That the motion, as amended, be agreed to."

The Dáil divided: Tá, 52; Staon, 37; Níl, 42.


Tellers: Tá, Deputies Regina Doherty and Tony McLoughlin; Níl, Deputies Aengus Ó Snodaigh and Denise Mitchell.

Maria Bailey, Seán Barrett, Pat Breen, Colm Brophy, Richard Bruton, Peter Burke, Catherine Byrne, Seán Canney, Joe Carey, Michael Collins, Marcella Corcoran Kennedy, Simon Coveney, Michael D'Arcy, Jim Daly, John Deasy, Pat Deering, Regina Doherty, Paschal Donohoe, Andrew Doyle, Bernard Durkan, Damien English, Alan Farrell, Frances Fitzgerald, Peter Fitzpatrick, Brendan Griffin, Simon Harris, Martin Heydon, Heather Humphreys, Paul Kehoe, Seán Kyne, Helen McEntee, Finian McGrath, Tony McLoughlin, Josepha Madigan, Mary Mitchell O'Connor, Kevin Moran, Dara Murphy, Eoghan Murphy, Denis Naughten, Hildegarde Naughton, Tom Neville, Michael Noonan, Kate O'Connell, Patrick O'Donovan, Fergus O'Dowd, John Paul Phelan, Michael Ring, Noel Rock, Shane Ross, David Stanton, Leo Varadkar, Katherine Zappone.

Níl

Mick Barry, Richard Boyd Barrett, John Brady, Tommy Broughan, Pat Buckley, Joan Burton, Joan Collins, Catherine Connolly, Ruth Coppinger, Seán Crowe, David Cullinane, Clare Daly, Pearse Doherty, Dessie Ellis, Martin Ferris, Michael Fitzmaurice, Séamus Healy, Alan Kelly, Martin Kenny, Mary Lou McDonald, Catherine Martin, Denise Mitchell, Imelda Munster, Catherine Murphy, Paul Murphy, Carol Nolan, Eoin Ó Broin, Donnchadh Ó Laoghaire, Aengus Ó Snodaigh, Jonathan O'Brien, Louise O'Reilly, Jan O'Sullivan, Willie Penrose, Thomas Pringle, Brendan Ryan, Eamon Ryan, Seán Sherlock, Róisín Shortall, Bríd Smith, Brian Stanley, Peadar Tóibín, Mick Wallace.

Staon

Maria Bailey, Seán Barrett, Pat Breen, Colm Brophy, Richard Bruton, Peter Burke, Catherine Byrne, Seán Canney, Joe Carey, Michael Collins, Marcella Corcoran Kennedy, Simon Coveney, Michael D'Arcy, Jim Daly, John Deasy, Pat Deering, Regina Doherty, Paschal Donohoe, Andrew Doyle, Bernard Durkan, Damien English, Alan Farrell, Frances Fitzgerald, Peter Fitzpatrick, Brendan Griffin, Simon Harris, Martin Heydon, Heather Humphreys, Paul Kehoe, Seán Kyne, Helen McEntee, Finian McGrath, Tony McLoughlin, Josepha Madigan, Mary Mitchell O'Connor, Kevin Moran, Dara Murphy.

Question declared carried.

Faisnéiseadh go rabhthas tar éis glacadh leis an gceist.