Dáil debates

Thursday, 11 November 2021

Ceisteanna ar Sonraíodh Uain Dóibh - Priority Questions

Údarás na Gaeltachta

11:00 am

Photo of Jack ChambersJack Chambers (Dublin West, Fianna Fail) | Oireachtas source

Mar a dúirt mé, tá sé curtha in iúl dom ag an údarás go bhfuil an chéad chéim críochnaithe den athbhreithniú inmheánach seo ar na córais agus ar an gcur chuige atá i bhfeidhm. Maidir le cur chun cinn na Gaeilge sna cliantchomhlachtaí, mar thoradh ar an gcéad chéim sin, tá sraith moltaí curtha le chéile chun feabhas a chur ar an bpróiseas seo ar fad, ní hamháin chun pleananna teanga a fhorbairt agus a aontú leis na cliantchomhlachtaí, ach chun monatóireachta níos éifeachtaí a dhéanamh orthu.

An dara céim atá le glacadh ag an údarás mar chuid den athbhreithniú ná taighde a dhéanamh leis na cliantchomhlachtaí agus a gcuid fostaithe maidir lena gcuid smaointí chun an Ghaeilge a chur chun cinn ina ngnólachtaí, go hinmheánach agus go seachtrach. Tuigtear dom go bhfuil tús curtha leis an obair seo.

Is í an chéim dheiridh ná na moltaí a eascraíonn as an taighde seo a chur le chéile agus a chur i bhfeidhm ar mhaithe leis na spriocanna teanga a bhaint amach.

Comments

No comments

Log in or join to post a public comment.