Dáil debates

Thursday, 11 November 2021

Ceisteanna ar Sonraíodh Uain Dóibh - Priority Questions

Údarás na Gaeltachta

11:00 am

Photo of Catherine ConnollyCatherine Connolly (Galway West, Independent) | Oireachtas source

Tá an straitéis sin ar eolas agam agus tá sí léite agam agus tuigim go bhfuil cúig chuspóir faoi leith inti. Is é an rud is tábhachtaí ná go gcuirtear tús leis an taighde. Tá sé tábhachtach a chur in iúl dom cén uair a thosaigh an taighde agus cathain a bheidh sé críochnaithe, agus an bhfoilseofar é. Is cuid lárnach é seo den ról atá aige chun an Ghaeilge a chur chun cinn. Ní raibh monatóireacht éifeachtach i gceist go dtí seo. Ar a laghad tá sé sin admhaithe ag Údarás na Gaeltachta anois agus tá tús curtha leis an bpróiseas seo. Tá sé tábhachtach fostaíocht a mhealladh; gan é ní bheadh Gaeltacht ann. Chomh maith leis sin, gan an polasaí ceart ó thaobh na teanga de, ní bheadh Gaeltacht ann ach oiread. Tá an dá rud fite fuaite le chéile. Is é seo an chéad uair a bhfuil monatóireacht éifeachtach i gceist. Tá sé tábhachtach soiléiriú a thabhairt dom. Cén uair a thosaigh an taighde? Cén uair a bheidh sé críochnaithe? Cé atá taobh thiar de? An bhfoilseofar na torthaí?

Comments

No comments

Log in or join to post a public comment.