Dáil debates

Tuesday, 18 October 2011

2:00 pm

Photo of Dinny McGinleyDinny McGinley (Donegal South West, Fine Gael)

Mar a thuigeann an Teachta, téann an socrú nó an cinneadh chun dul ar aghaidh leis an athbhreithniú seo siar go dtí 2008 agus, go speisialta, go dtí 2009. Tá sé mar chúram ag Foras na Gaeilge, mar eagraíocht tras-Teorann, é sin a thabhairt chun cinn. Tá baint agam leis na heagraíochtaí bunmhaoinithe agus na heagraíochtaí deonacha le blianta fada. Tá 19 dóibh ag gníomhú i ngort na Gaeilge sa tír seo. Tá 12 dóibh sa Phoblacht agus seacht gcinn ó Thuaidh. Is cinnte go bhfuil obair iontach agus thorthúil á dhéanamh acu. Ní cheart dúinn neamhaird a dhéanamh den saineolas atá acu. Ag an am céanna, tá cinneadh déanta ag an gComhaireacht Thuaidh-Theas dul ar aghaidh leis an athbhreithniú seo. Cuireadh suim nach beag - €7.6 milliún - ar fáil do na heagraíochtaí seo i 2010. Táimid ag súil go mbeidh an toradh is fearr le fáil ar an gcaiteachas sin. Tuigim go bhfuil imní ar na heagraíochtaí. Tá cuid acu, ar nós Conradh na Gaeilge, ag feidhmiú le 100 bliain. Bhí cuid acu ag obair sular tháinig muid ar an saol. Tuigim go bhfuil imní orthu. Is é sin an fáth, taréis na haighneachtaí atá déanta acu leis an Roinn agus le Teachtaí éagsúla le tamall anuas, go bhfuilimid i ndiadh tréimhse breise a thabhairt don phróiseas chomhairliúcháin. Rinneamar é sin sa dóigh go mbeidh deis againn éisteacht chúramach a thabhairt don imní atá anseo. Ba mhaith linn gníomhú dá réir, más féidir.

Comments

No comments

Log in or join to post a public comment.