Oireachtas Joint and Select Committees

Thursday, 16 November 2023

AN COISTE UM CHUNTAIS PHOIBLÍ COMMITTEE OF PUBLIC ACCOUNTS

Déardaoin, 16 Samhain 2023. Thursday, 16 November 2023.

The Committee met at 09:30

MEMBERS PRESENT:

Deputy John Brady, Deputy Imelda Munster, Deputy Colm Burke, Deputy Catherine Murphy, Deputy Cormac Devlin, Deputy James O'Connor, Deputy Alan Dillon, Deputy Marc Ó Cathasaigh.

DEPUTY BRIAN STANLEY IN THE CHAIR.

Mr. Seamus McCarthy(An tArd Reachtaire Cuntas agus Ciste) called and examined.