Oireachtas Joint and Select Committees

Wednesday, 17 May 2023

Joint Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Irish Speaking Community

Ceannteidil an Bhille um Údarás na Gaeltachta (Leasú), 2022: Grinnscrúdú Réamhreachtach (Atógáil)

Ms Edel N? Bhraon?in:

Tá.

Leis an moladh sin áfach, tá an baol ann go mbeadh ionadaíocht ar an bpríomhbhord ag na ceantair is mó agus is láidre agus go mbeadh na ceantair eile fágtha ar lár.