Oireachtas Joint and Select Committees

Thursday, 15 September 2022

AN COISTE UM CHUNTAIS PHOIBLÍ COMMITTEE OF PUBLIC ACCOUNTS

Déardaoin, 15 Mean Fómhair 2022. Thursday, 15 September 2022.

The Committee met at 09:30

MEMBERS PRESENT:

Deputy Colm Burke, Deputy Alan Dillon, Deputy Neasa Hourigan, Deputy Paul McAuliffe, Deputy Catherine Murphy, Deputy Verona Murphy,

DEPUTY BRIAN STANLEY IN THE CHAIR.

Mr. Seamus McCarthy(An tArd Reachtaire Cuntas agus Ciste) called and examined.