Oireachtas Joint and Select Committees

Wednesday, 14 September 2022

Joint Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Irish Speaking Community

Foilsitheoireacht agus Léitheoireacht na Gaeilge: Plé (Atógáil)

Ms Anna Lee:

Ní féidir leo logáil isteach faoi láthair ar an suíomh gréasáin chun an eolas sin a fháil beo. Caithfidh siad teacht i dteagmháil linne, de ghnáth tríd an timire díolacháin, le tuairisc iomlán a fháil a dhéanaimid muid beo san oifig. Ní féidir leis na siopaí, ámh, é sin a dhéanamh i láthair na huaire. Caithfidh siad teacht díreach chuig ÁIS. Tá céim sa bhreis ansin gur gá glacadh leis an eolas sin-----