Oireachtas Joint and Select Committees

Thursday, 18 November 2021

AN COISTE UM CHUNTAIS PHOIBLÍ COMMITTEE OF PUBLIC ACCOUNTS

Déardaoin, 18 Samhain 2021. Thursday, 18 November 2021.

The Committee met at 09:30

MEMBERS PRESENT:

Deputy Colm Burke, Deputy Imelda Munster, Deputy Jennifer Carroll MacNeill, Deputy Verona Murphy, Deputy Matt Carthy, Deputy James O'Connor, Deputy Cormac Devlin, Deputy Sean Sherlock,

DEPUTY CATHERINE MURPHY IN THE CHAIR.

Mr. Seamus McCarthy(An tArd Reachtaire Cuntas agus Ciste)called and examined.