Oireachtas Joint and Select Committees

Thursday, 11 November 2021

AN COISTE UM CHUNTAIS PHOIBLÍ COMMITTEE OF PUBLIC ACCOUNTS

Déardaoin, 11 Samhain 2021. Thursday, 11 November 2021.

The Committee met at 09:30

MEMBERS PRESENT:

Deputy Colm Burke, Deputy Imelda Munster, Deputy Matt Carthy, Deputy Catherine Murphy, Deputy Cormac Devlin, Deputy Verona Murphy, Deputy Alan Dillon, Deputy James O'Connor, Deputy Paul McAuliffe, Deputy Sean Sherlock.

DEPUTY BRIAN STANLEY IN THE CHAIR.

Mr. Seamus McCarthy(An tArd Reachtaire Cuntas agus Ciste)called and examined.