Oireachtas Joint and Select Committees

Thursday, 30 September 2021

AN COISTE UM CHUNTAIS PHOIBLÍ COMMITTEE OF PUBLIC ACCOUNTS

Déardaoin, 30 Mean Fómhair 2021. Thursday, 30 September 2021.

The Committee met at 09:30

MEMBERS PRESENT:

Deputy Colm Burke, Deputy Matt Carthy, Deputy Cormac Devlin, Deputy Alan Dillon, Deputy Imelda Munster, Deputy Catherine Murphy, Deputy Verona Murphy, Deputy Sean Sherlock.

DEPUTY BRIAN STANLEY IN THE CHAIR.

Mr. Seamus McCarthy(An tArd Reachtaire Cuntas agus Ciste)called and examined.