Oireachtas Joint and Select Committees

Tuesday, 28 September 2021

AN COISTE UM CHUNTAIS PHOIBLÍ COMMITTEE OF PUBLIC ACCOUNTS

Dé Máirt, 28 Mean Fómhair 2021. Tuesday, 28 September 2021.

The Committee met at 09:30

MEMBERS PRESENT:

Deputy Colm Burke, Deputy Paul McAuliffe, Deputy Matt Carthy, Deputy Imelda Munster, Deputy Cormac Devlin, Deputy Catherine Murphy, Deputy Alan Dillon, Deputy Verona Murphy. Deputy Neasa Hourigan,

DEPUTY BRIAN STANLEY IN THE CHAIR.

Mr. Seamus McCarthy(An tArd Reachtaire Cuntas agus Ciste)called and examined.