Oireachtas Joint and Select Committees

Thursday, 10 December 2020

AN COISTE UM CHUNTAIS PHOIBLÍ COMMITTEE OF PUBLIC ACCOUNTS

Déardaoin, 10 Nollaig 2020. Thursday, 10 December 2020.

The Committee met at 11:30

MEMBERS PRESENT:

Deputy Colm Burke, Deputy Neasa Hourigan, Deputy Jennifer Carroll MacNeill, Deputy Paul McAuliffe, Deputy Matt Carthy, Deputy Marc MacSharry, Deputy Cormac Devlin, Deputy Imelda Munster. Deputy Alan Dillon,

DEPUTY CATHERINE MURPHY IN THE CHAIR.

11:30 am

Mr. Seamus McCarthy:

(An tArd Reachtaire Cuntas agus Ciste)called and examined.