Oireachtas Joint and Select Committees

Wednesday, 25 November 2020

AN COISTE UM CHUNTAIS PHOIBLÍ COMMITTEE OF PUBLIC ACCOUNTS

Dé Céadaoin, 25 Samhain 2020. Wednesday, 25 November 2020.

The Committee met at 16:30

MEMBERS PRESENT:

Deputy Matt Carthy, Deputy Paul McAuliffe, Deputy Cormac Devlin, Deputy Imelda Munster, Deputy Alan Dillon, Deputy Catherine Murphy, Deputy Marc MacSharry, Deputy Verona Murphy.

DEPUTY BRIAN STANLEY IN THE CHAIR.

Mr. Seamus McCarthy(An tArd Reachtaire Cuntas agus Ciste)called and examined.