Oireachtas Joint and Select Committees

Thursday, 26 September 2019

AN COISTE UM CHUNTAIS PHOIBLÍ COMMITTEE OF PUBLIC ACCOUNTS

Déardaoin, 26 Mean Fómhair 2019. Thursday, 26 September 2019.

The Committee met at 09:00

MEMBERS PRESENT:

Deputy Bobby Aylward, Deputy Alan Kelly, Deputy Peter Burke, Deputy Marc MacSharry, Deputy Shane Cassells, Deputy Imelda Munster, Deputy Catherine Connolly, Deputy Catherine Murphy, Deputy David Cullinane, Deputy Kate O'Connell.

DEPUTY SEÁN FLEMING IN THE CHAIR.

Mr. Seamus McCarthy(An tArd Reachtaire Cuntas agus Ciste)called and examined.