Oireachtas Joint and Select Committees

Tuesday, 26 February 2019

Joint Standing Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands

Seirbhísí trí Ghaeilge (Atógáil): Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

Mr. Cuimín Mac Aodha Bhuí:

Fuair muid aiseolas faoin méid foirne atá in ann seirbhís a chur ar fáil trí Ghaeilge, faoin méid daoine sa phobal a bhíonn ag baint úsáide as seirbhísí trí Ghaeilge, faoi iarratais a tháinig isteach ón bpobal ag cuardach seirbhísí áirithe trí Ghaeilge, agus faoi céard a bhí ag teastáil ón bhfoireann, mar shampla, an raibh cúrsaí Gaeilge nó aon chúrsaí eile ag teastáil uathu chun feabhas a chur ar sheirbhísí.