Oireachtas Joint and Select Committees

Tuesday, 26 February 2019

Joint Standing Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands

Seirbhísí trí Ghaeilge (Atógáil): Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

Photo of Aindrias MoynihanAindrias Moynihan (Cork North West, Fianna Fail)
Link to this: Individually | In context | Oireachtas source

Mar sin, má tá painéal ann, cén meachán a fhaigheann an Ghaolainn? Teastaíonn ón FSS go mbeidh seirbhís ar fáil a mbeidh na daoine ar fhreastalódh sé orthu in ann tairbhe a bhaint as. Mar shampla, má tá banaltra le bheith ag tabhairt cuairte ar tithe sa Ghaeltacht nó pé ceantar, agus má tá a fhios ag an FSS go mbeidh Gaolainn á teastáil ann, surely beidh meachán breise á thabhairt nuair atá daoine á n-earcú chuig a leithéid de phost. Cad iad na rudaí tosaigh a bheadh ann chun daoine a earcú?