Oireachtas Joint and Select Committees

Tuesday, 26 February 2019

Joint Standing Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands

Seirbhísí trí Ghaeilge (Atógáil): Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

Mr. Mícheál Ó Coileáin:

Dúnadh an clinic i nDaingean Uí Chúis tar éis na géarchéime. Dúirt an príomhfhiaclóir go bhfuil sé ag cuimhneamh anois ar scéim príobháideach poiblí a bhunú ansin chun cabhrú leis na fiaclóirí áitiúla seirbhís a chur ar fáil trí Ghaolainn. Beidh fiaclóirí príobháidheacha ag cur seirbhísí fiaclóireachta ar fáil ar son Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

Cosúil leis an tslí ina n-oibríonn na cártaí leighis, beidh cleachtóirí ag cur seirbhís ar fáil. Táimid ag iarraidh teacht i dtír ar na fadhbanna seo mar ní bhaineann siad le daoine breise a earcú i gcónaí. Caithfimid a bheith níos cliste faoi na hacmhainní atá againn agus oibriú i slí chruthaitheach leis na seirbhísí atá faoin tuath agus leis na fiaclóirí ach go háirithe. Tá fiaclóirí le Gaeilge ann i gCorca Dhuibhne. Bheadh sé go hiontach tacú leo agus iad a threisiú ina bpobal féin agus iad ag freastal ar an bpobal sin agus ar leanaí na háite sin.