Oireachtas Joint and Select Committees

Thursday, 13 December 2018

AN COISTE UM CHUNTAIS PHOIBLÍ COMMITTEE OF PUBLIC ACCOUNTS

Déardaoin, 13 Nollaig 2018. Thursday, 13 December 2018.

The Committee met at 09:00

MEMBERS PRESENT:

Deputy Bobby Aylward, Deputy Marc MacSharry, Deputy Catherine Connolly, Deputy Catherine Murphy, Deputy David Cullinane, Deputy Jonathan O'Brien, Deputy Alan Kelly, Deputy Kate O'Connell.

DEPUTY SEAN FLEMING IN THE CHAIR.

Mr. Seamus McCarthy(An tArd Reachtaire Cuntas agus Ciste) called and examined.