Oireachtas Joint and Select Committees

Thursday, 29 November 2018

AN COISTE UM CHUNTAIS PHOIBLÍ COMMITTEE OF PUBLIC ACCOUNTS

Déardaoin, 29 Samhain 2018. Thursday, 29 November 2018.

The Committee met at 09:00

MEMBERS PRESENT:

Deputy Peter Burke, Deputy Alan Kelly, Deputy Shane Cassells, Deputy Marc MacSharry, Deputy Catherine Connolly, Deputy Catherine Murphy, Deputy David Cullinane, Deputy Jonathan O'Brien. Deputy Alan Farrell,

DEPUTY SEAN FLEMING IN THE CHAIR.

Mr. Seamus McCarthy(An tArd Reachtaire Cuntas agus Ciste) called and examined.