Oireachtas Joint and Select Committees

Thursday, 22 November 2018

AN COISTE UM CHUNTAIS PHOIBLÍ COMMITTEE OF PUBLIC ACCOUNTS

Déardaoin, 22 Samhain 2018. Thursday, 22 November 2018.

The Committee met at 09:00

MEMBERS PRESENT:

Deputy Bobby Aylward, Deputy Alan Kelly, Deputy Peter Burke, Deputy Marc MacSharry, Deputy Shane Cassells, Deputy Catherine Murphy, Deputy Catherine Connolly, Deputy Jonathan O'Brien, Deputy David Cullinane, Deputy Kate O'Connell. Deputy Alan Farrell,

DEPUTY SEAN FLEMING IN THE CHAIR.

Mr. Seamus McCarthy(An tArd Reachtaire Cuntas agus Ciste) called and examined.