Oireachtas Joint and Select Committees

Thursday, 11 October 2018

AN COISTE UM CHUNTAIS PHOIBLÍ COMMITTEE OF PUBLIC ACCOUNTS

Déardaoin, 11 Deireadh Fómhair 2018. Thursday, 11 October 2018.

The Committee met at 09:00

MEMBERS PRESENT:

Deputy Shane Cassells, Deputy Marc MacSharry, Deputy Catherine Connolly, Deputy Catherine Murphy, Deputy David Cullinane, Deputy Jonathan O'Brien, Deputy Alan Farrell, Deputy Kate O'Connell. Deputy Alan Kelly,

DEPUTY SEAN FLEMING IN THE CHAIR.

Mr. Seamus McCarthy(An tArd Reachtaire Cuntas agus Ciste) called and examined.