Oireachtas Joint and Select Committees

Tuesday, 5 December 2017

Joint Oireachtas Committee on Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs

Business of Joint Committee

11:00 am

Photo of Peadar TóibínPeadar Tóibín (Meath West, Sinn Fein)
Link to this: Individually | In context | Oireachtas source

Níl leithscéal faighte againn ó aon duine ach amháin an Teachta Niamh Smyth. Comhairlím do chomhaltaí a nguthán póca a mhúchadh ionas nach gcuirfeadh siad isteach ar an gcóras fuaime agus ar chraolacháin an chruinnithe. Mar atá comhaontaithe ag an gCoiste um Nós Imeachta maidir le gcoistí gan pháipéar, tá na cáipéisí go léir a mbaineann leis an gcruinniú curtha i mbunachar na gcáipéisí do na comhaltaí. In accordance with the procedures for a paperless committee, as agreed by the Committee on Procedure, the documentation for the meeting has been circulated to members beforehand. Molaim go leanfaimid ar aghaidh i seisiún príobháideach.

The joint committee went into private session at 11.30 a.m. and resumed in public session at 11.32 a.m.