Oireachtas Joint and Select Committees

Thursday, 23 November 2017

Joint Oireachtas Committee on Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs

Business of Joint Committee

Tá ceathrar comhalta i láthair, mar is gá, agus Teachta amháin agus Seanadóir amháin san áireamh. Tá leithscéal faighte ón Teachta Martin Heydon. Iarraim ar chomhaltaí a gcuid gúthán póca a mhúchadh ionas nach gcuireann siad isteach ar an gcóras fuaime agus ar chraolachán an chruinnithe. Molaim go rachaimid isteach i seisiún príobháideach le dul i ngleic le gnóthaí éagsúla. I propose that we go into private session to deal with a number of items.

The joint committee went into private session at 2.35 p.m. and resumed in public session at 3.15 p.m.