Oireachtas Joint and Select Committees

Thursday, 9 November 2017

AN COISTE UM CHUNTAIS PHOIBLÍ COMMITTEE OF PUBLIC ACCOUNTS

Déardaoin, 9 Samhain 2017. Thursday, 9 November 2017.

The Committee met at 09:00

MEMBERS PRESENT:

Deputy Bobby Aylward, Deputy Alan Farrell, Deputy Shane Cassells, Deputy Alan Kelly, Deputy Catherine Connolly, Deputy Marc MacSharry, Deputy David Cullinane, Deputy Catherine Murphy. Deputy Pat Deering,

DEPUTY SEAN FLEMING IN THE CHAIR.

Mr. Seamus McCarthy (An tArd Reachtaire Cuntas agus Ciste) called and examined.