Oireachtas Joint and Select Committees

Thursday, 19 October 2017

AN COISTE UM CHUNTAIS PHOIBLÍ COMMITTEE OF PUBLIC ACCOUNTS

Déardaoin, 19 Deireadh Fómhair 2017. Thursday, 19 October 2017.

The Committee met at 09:00

MEMBERS PRESENT:

Deputy Bobby Aylward, Deputy Alan Kelly, Deputy Catherine Connolly, Deputy Marc MacSharry, Deputy David Cullinane, Deputy Mary Lou McDonald, Deputy Alan Farrell, Deputy Catherine Murphy.

DEPUTY SEAN FLEMING IN THE CHAIR.

Mr. Seamus McCarthy(An tArd Reachtaire Cuntas agus Ciste) called and examined.