Oireachtas Joint and Select Committees

Thursday, 5 October 2017

AN COISTE UM CHUNTAIS PHOIBLÍ COMMITTEE OF PUBLIC ACCOUNTS

Déardaoin, 5 Deireadh Fómhair 2017. Thursday, 5 October 2017.

The Committee met at 09:00

MEMBERS PRESENT:

Deputy Bobby Aylward, Deputy Alan Kelly, Deputy Peter Burke, Deputy Marc MacSharry, Deputy Shane Cassells, Deputy Mary Lou McDonald, Deputy Catherine Connolly, Deputy Catherine Murphy. Deputy David Cullinane,

DEPUTY SEAN FLEMING IN THE CHAIR.

Mr. Seamus McCarthy(An tArd Reachtaire Cuntas agus Ciste) called and examined